Wolontariat

Wolontariat


„Wszystko, co wielkie, 
jest wielkie przez serce.” 
Cyprian Kamil Norwid

 

    Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. 

    Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. 

    Określenie „bezpłatna” nie oznacza „bezinteresowna”, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.

    Nie każda praca na rzecz innych jest wolontariatem. Np. pomoc własnej babci wolontariatem nie jest, natomiast pomoc starszej osobie w pobliskim hospicjum czy domu pomocy społecznej - jest.

    Jeżeli Ty także czujesz potrzebę zrobienia czegoś dobrego dla innych, chcesz pomagać, pragniesz realizować się w wolontariacie – zapraszamy do nas. Możesz uczestniczyć w pracach:

 

Oto kilka cytatów, myśli wielkich ludzi na temat pomocy drugiemu człowiekowi:

"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nieważne jest to, co się ma, ale czym się dzieli z innymi."

Jan Paweł II 

"Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie zareagować na potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością."

Thomas Jefferson

„Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał.  Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka.”

Janusz Korczak

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.