Akcja "Warto być dobrym"

logorzyjaznaszkola    Gimnazjalisto! Weż udział w akcji "Warto być dobrym" organizowanej przez stowarzyszenie Przyjazna Szkoła. Jest to akcja kreująca u dzieci dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, ich uczuć i praw, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat. Nasze gimnazjum jako jedyne w Tarnobrzegu i powiecie tarnobrzeskim przystąpiło do akcji. Główną nagrodą dla każdej szkoły biorącej udział w programie jest rower górski.

    Cele akcji oraz zasady konkursu znajdziesz na stronie http://www.wartobycdobrym.pl/o-akcji/. O szczegóły pytaj swojego wychowawcę.

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.