Wolontariat na rzecz Tarnobrzeskiego Banku Żywności

    Naszym celem jest pomoc najuboższym poprzez pozyskanie żywności, która jest regularnie wydawana mieszkańcom miasta. Akcje te odbywają się kilka razy w roku. Przy udziale wolontariuszy w supermarketach organizowane są zbiórki, dzięki czemu sami mieszkańcy wspierają naszą pracę  i hojnie pomagają innym. 

    Uczestniczymy w każdej akcji,  więc  zwykle w 2-3 sklepach w ciągu jednego dnia pełni dyżur 60 – 80 uczniów. Pracownicy Tarnobrzeskiego Banku Żywności systematycznie odbierają ze sklepów zgromadzoną przez wolontariuszy żywność i przewożą do magazynu. Nasz region jest bardzo ubogi, panuje ogromne bezrobocie, więc pozyskana żywność daje możliwość pomocy najbardziej potrzebującym. Chcesz pomagać?

Zapraszamy!

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.