Terminarz rekrutacji

 

Drogi kandydacie do naszego gimnazjum !

 

Terminy rekrutacji do gimnazjów zgodnie z Zarządzeniem Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016r.

 

  1. od kwietnia do 3 czerwca 2016 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów.
  2. od 24 do 28 czerwca 2016 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.
  3. 1 lipca 2016 r. do godz. 10.00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  4. od 1 do 4 lipca 2016r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (jeśli nie zostały doręczone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum).
  5. 5 lipca 2016 r. - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do gimnazjum.

 

 

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.