Pedagog

Godziny pracy pedagogów szkolnych - codziennie w godzinach od 730 - 1530
(wtorek dyżur do godziny 1630). 

Porady psychologa - Pani Agnieszka Kapica - środa w godzinach 9.00 - 11.00 lub 10.00 - 12.00 po uzgodnieniu za pośrednictwem pedagogów szkolnych lub osobiście, w Specjalistycznej Poradni Profikaktyczno-Terapeutycznej przy ul. Kossaka, tel: 15 8227590)

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.