Ośmiu Wspaniałych

Justyna Kosior i Piotr Paradowski 8 wspaniaychznaleźli się w gronie Ośmiu Wspaniałych Tarnobrzega. Kapituła Komisji Konkursowej pod przewodnictwem sekretarza miasta 9 marca 2018 r. dokonała wyboru ośmiu spośród 16 zgłoszonych kandydatów. Do udziału w eliminacjach ogólnopolskich konkursu wybrano Dominikę Pikus - absolwentkę naszego gimnazjum. Jesteśmy z Was dumni!

 

Oto sylwetki naszych Zwycięzców:

 

Justyna Kosior - uczennica Szkoły podstawowej Nr 10 im. J. Korczaka w Tarnobrzegu. Uczestniczka konkursów recytatorskich, w których odnosi sukcesy. Bierze czynny udział w grupie charytatywnej „Miasto Aniołów”. Bierze udział w akcji wydawania żywności dla osób ubogich, samotnych i chorych. Współorganizatorka Dnia Dziecka i Andrzejek dla niepełnosprawnych chłopców z Mokrzyszowa. Kolęduje w Domu Pomocy Społecznej. Śpiewa i tańczy dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Pomaga zwierzętom. Uczestniczy w zbiórce karmy, koców i innych przedmiotów dla schroniska. Jest wolontariuszką WOŚP. Wraz z grupą taneczną uczestniczyła w koncercie z okazji Światowego Dnia Seniora pt. „Pomost serc”. Pomagała również w akcji pn. „Wyścig do św. Mikołaja”. Aktywnie uczestniczy w okolicznościowych apelach w gimnazjum i uroczystościach patriotycznych w mieście.

 

Piotr Paradowski – uczeń Szkoły podstawowej Nr 10 im. J. Korczaka w Tarnobrzegu. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego klasy. Aktywnie działa w harcerstwie jako zastępowy harcerzy młodszych. Bierze udział w festiwalach piosenki harcerskiej, biwakach i obozach. Śpiewa w Scholi Dominikańskiej. W święta odwiedza pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej, wręczając drobne upominki i śpiewając kolędy. Regularnie bierze udział w uroczystościach patriotycznych. Uczestniczy w biegach patriotycznych i charytatywnych. Jest wolontariuszem WOŚP.

 

Źródło: Urząd Miasta Tarnobrzega

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.