O bibliotece

„Książka - to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,
który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem”.

Kornel Makuszyński

 
Zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników naszego gimnazjum do biblioteki szkolnej. Zapewniamy, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Zawsze może liczyć na radę i wszechstronną pomoc w wyborze odpowiedniej literatury, miłą przyjazną atmosferę.
 
Godziny otwarcia biblioteki szkolnej:
 
poniedziałek 730 – 1545
wtorek 730 - 1545
środa 730 - 1545
czwartek 730 – 1545
piątek 730 - 1545

Środa jest dniem bez wypożyczeń i zwrotów.
 
 

Księgozbiór

W bibliotece szkolnej gromadzone są wydawnictwa takie jak:
wydawnictwa ogólno-informacyjne encyklopedie, leksykony, słowniki językowe i rzeczowe, informatory,
  • lektury obowiązkowe i uzupełniające dla gimnazjalistów,
  • literatura młodzieżowa beletrystyczna,
  • literatura metodyczna dla nauczycieli,
  • podręczniki i broszury.
Księgozbiór główny liczy obecnie 16 406 woluminów. Księgozbiór podręczników liczy 1 010 pozycji.
Biblioteka szkolna posiada również bogaty zbiór specjalny na który składają się: płyty CD, DVD, dyskietki, kasety magnetofonowe, pakiety multimedialne.
Łącznie zbiór liczy 302 pozycje.
 
 

Czytelnia

Biblioteka szkolna posiada niewielką czytelnię, wyposażoną w sprzęt audiowizualny: telewizor, video, odtwarzacz DVD. Od roku biblioteka wzbogaciła się w internetowe centrum informacji multimedialnej współfinansowane przez Unię Europejską. W skład ICIM wchodzą cztery stanowiska komputerowe i urządzenie wielofunkcyjne - drukarka, skaner, kopiarka, z którego korzystać mogą nieodpłatnie uczniowie i nauczyciele.
W czytelni młodzież w ciszy i spokoju może odrabiać zadania domowe, korzystać z księgozbioru podręcznego biblioteki, prasy, uczyć się i czytać książki.
 
 

Działalność pedagogiczna i kulturalna biblioteki szkolnej

Biblioteka proponuje uczniom corocznie bogatą ofertę imprez. Oprócz lekcji bibliotecznych są to: wystawy tematyczne, okolicznościowe, konkursy - czytelnicze, literackie, plastyczne, spotkania z ludźmi różnych zawodów, widowiska poetycko-muzyczne, wernisaże i inne.

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.