Szkolne Koło PCK

Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża od lat działa w naszej szkole. Organizacja ta zajmuje się wszelką pomocą dla ludzi chorych i ubogich. W ramach działalności SK PCK naszej szkoły podejmuje następujące działania:
  • zbiórka pieniędzy dla najuboższych rodzin oraz dla chorych z naszego regionu (organizowaliśmy kwesty uliczne, zbiórkę pieniędzy w szkole, dyskotekę charytatywną);
  • zbiórka odzieży używanej;
  • udział w akcji "Wyprawka dla Żaka" (zakup artykułów szkolnych dla dzieci z ubogich rodzin);
  • sprzedaż znaczków PCK, z których dochód jest przeznaczony na pomoc dla potrzebujących.

Opiekunem SK PCK jest pani Grażyna Kotulska.

 


Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.