Klub sympatyków biblioteki

 

    W bibliotece szkolnej działa Klub Sympatyków Biblioteki Szkolnej. Zrzesza on 12 uczniów klas I, II, III gimnazjum. Do klubu należą:

 • Claudia Żurek - kl. Ig
 • Weronika Grazda - kl. Ig
 • Agnieszka Kozieja - kl. If
 • Natalia Zając - kl. Ic
 • Marlena Kokoszka - kl. Ic
 • Justyna Kosior - kl. Ie
 • Julia Pruś - kl. Ie
 • Oliwia Rzucidło - kl. Ie
 • Agata Zając - kl. IIIc
 • Kamila Szczur - kl. IIIc
 • Julia Zielińska - kl. IIIc
 • Dominika Wójcik - kl. IIId

 

W obrębie klubu działa 5 sekcji:

 • informatyczna,
 • plastyczno-techniczna,
 • konserwacji zbiorów,
 • organizacji imprez,
 • porządkowa

 

Uczniowie dobrowolnie w wolnym czasie przychodzą do biblioteki i uczestniczą w pracach biblioteki. Poznają pracę bibliotekarzy, pomagają w opracowaniu i konserwacji zbiorów, przygotowaniu imprez czytelniczych, dbają o wystrój biblioteki, ład i porządek.
Udział w pracach koła bibliotecznego rozwija zainteresowania czytelnicze młodzieży, doskonali ich umiejętności wyboru literatury, wyszukiwania informacji w różnych źródłach. Uczy młodzież odpowiedzialności, a także systematyczności i dokładności, umiejętności współpracy w grupie.

 

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.