Historia szkoły

Był październik 1971 roku. W jesienny poranek grupa 340 uczniów, dotychczas zdobywających wiedzę w SP nr 4, pod opieką kilkunastu nauczycieli, w zwartej kolumnie maszerowała przez miasto pod nowopowstały budynek przy ówczesnej ulicy Zawadzkiego. Na miejscu oczekiwali ich przedstawiciele władz miasta, zaproszeni goście oraz licznie zgromadzeni rodzice. Potem uroczystości, kwiaty i wreszcie punkt kulminacyjny - przecięcie wstęgi. Tak rozpoczęła swoją działalność Szkoła Podstawowa nr 5, popularnie zwana "piątką". Przez prawie trzydzieści lat swojego istnienia stała się ona nieodzownym elementem krajobrazu Tarnobrzega.

Początki, jak to zawsze bywa, były trudne, w tym okresie szkołą kierował pan mgr Marian Jaśkiewicz, a wspierali go wspaniali nauczyciele. W ciągu następnych lat w mury szkoły przybywało coraz więcej uczniów, powiększyło się też grono pedagogów. Jedni przychodzili, inni odchodzili, zmieniała się również dyrekcja. Funkcję dyrektora w 1973 sprawowała pani mgr Wiliana Krasicka, a w roku następnym na stanowisko to powołany został pan mgr Jan Grandys. Kierował on szkołą do roku 1979, kiedy to zastąpiła go pani mgr Grażyna Gosztyła, która przez 12 lat sprawną ręką prowadziła naszą szkołę. W zmieniającą się rzeczywistość - w lata dziewięćdziesiątych "piątka" weszła pod efektywnym kierownictwem pani mgr Marianny Adamczyk. Od września 1999r. do końca lutego 2005 placówkę prowadziła pani mgr Maria Bryk. Obecnie funkcję tę pełni pani mgr Bogusława Jasińska.

Stopniowo szkoła coraz bardziej zyskiwała na znaczeniu. Przełomowym rokiem był 1974 - wtedy to zwykła szkoła podstawowa stała się szkołą zbiorczą, co w ówczesnym systemie oświatowym oznaczało, że ma pod swoją opieką inne placówki na terenie gminy. W tym też roku nad "piątką" opiekę roztaczała TPBP; dzięki jego pomocy można było uzupełnić zaplecze naukowe, uzyskać fundusze na działalność zespołów artystycznych i organizacji uczniowskich oraz na pomoc dla dzieci żyjących w trudnych warunkach.

26 marca 1977 roku miało miejsce pierwsze wielkie święto szkoły - nadanie jej sztandaru i imienia por. Józefa Sarny. Noszenie imienia naszego lokalnego patrioty, symbolu męstwa i poświęcenia ojczyźnie zobowiązuje. Zorganizowano więc Izbę Pamięci, w której gromadzono pamiątki po poruczniku Sarnie, a młodzież co roku czci rocznicę jego śmierci. Patriotycznym akcentem było również nadanie w 1979 roku szczepowi harcerskiemu działającemu przy szkole sztandaru i imienia "Jędrusiów". Uroczystość tę zaszczycili swoją obecnością żyjący członkowie oddziału.

Wraz z Reformą Edukacji "piątka" otrzymała status gimnazjum i, ponieważ w budynku szkoły działa jeszcze Szkoła Podstawowa nr 5, przekształciła się w Zespół Szkół nr 3. Od 1 września 2004r. działa jako Gimnazjum nr 3

Życie szkoły to jednak nie tylko uroczystości, ale przede wszystkim ciężka praca. Uczniowie mają obecnie możliwość rozwijania swoich zainteresowań na kółkach:

 • szachowym
 • muzycznym
 • plastycznym
 • informatycznym
 • przyrodniczo - ekologicznym
 • ekologiczno - turystycznym


Sportowcy także mogą doskonalić swoje umiejętności na dodatkowych zajęciach:

 • gimnastyce korekcyjnej
 • tenisie stołowym
 • piłce ręcznej
 • piłce siatkowej
 • piłce koszykowej

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.