Projekt FENIKS

Kolejny sukces w „Feniksie”

    Sławomir Pacholski i Adrian Cymer z klasy 2 „c”, finaliści szkolnego etapu konkursu na projekt naukowy w ramach projektu Feniks 14 stycznia przedstawiali na Uniwersytecie Rzeszowskim swoją pracę „Doświadczalne badanie zachowania się światła laserowego w gazach, cieczach i ciałach stałych”. Bardzo miło jest nam poinformować, że Sławek z Adrianem uzyskali tytuł laureata szczebla wojewódzkiego tego konkursu.

Prace finałowe oceniali pracownicy naukowi uniwersytetu: prof. dr Igor Tralle, dr Izabela Piotrowska oraz dr Małgorzata Pociask. Wyróżnieni uczniowie otrzymali cenne nagrody książkowe i dyplomy. Podczas konkursu finałowego Sławek i Adrian oglądali również pokazy najciekawszych projektów zakwalifikowanych do finału. Projekt powstał pod opieką p. Agnieszka Janusz-Szczytyńskiej.

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.