Projekt FENIKS

PROJEKT FENIKS

feniks    Feniks, to program edukacyjny realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego głównym celem jest odbudowa i popularyzacja fizyki oraz rozwijanie podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Program znalazł się pod patronatem trzech uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach i Uniwersytetu Rzeszowskiego. W projekcie biorą więc udział trzy województwa: małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie, obejmuje on 2500 uczniów w 250 szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Uczniowie zakwalifikowani do projektu uczestniczą w dodatkowych zajęciach w szkole, na których uczą się wykonywać, projektować doświadczenia fizyczne i opracowywać ich wyniki przy pomocy dostępnych programów komputerowych. Rozwijają swoje wiadomości i umiejętności podczas wyjazdów na uczelnię (raz w semestrze), gdzie biorą udział w wykładach prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego i laboratoriach fizycznych. Opracowują wyniki pomiarów na poziomie sprawozdań akademickich. Raz w półroczu uczniowie całej naszej szkoły mogą brać udział w konkursie na projekt naukowy, który polega na wykonaniu zaprojektowanego przez siebie doświadczenia fizycznego lub pracy badawczej i opracowaniu jej w formie prezentacji multimedialnej. Zwycięzcy konkursu szkolnego kwalifikują się do finału uczelnianego, którego główną nagrodą jest tygodniowy obóz naukowy. Wszyscy finaliści szczebla uczelnianego otrzymują cenne nagrody książkowe i dyplomy.

 

    W trzeciej edycji konkursu nasi uczniowie: Dominika Matusiak i Tomasz Siedlecki zostali laureatami szczebla uczelnianego i prezentowali swoją pracę: „Figury Chladniego” w auli uczelni, przed wszystkimi uczestnikami projektu województwa podkarpackiego. Te osiągnięcia pozwoliły im uzyskać dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. Wszyscy uczniowie szkoły mogą spróbować swoich sił w tzw. lidze fizycznej, wysyłając rozwiązania zadań umieszczonych na stronie internetowej projektu http://feniks.ujk.edu.pl/index.php/pol/Liga-fizyczna, uczestnicząc w ciągłym rankingu najlepszych fizyków. Nagrodą główną dla najlepszego fizyka jest udział we wspomnianym wyżej obozie naukowym. Oferta programowa projektu obejmuje także wyjazdy pracowników uczelni do szkół z najatrakcyjniejszymi doświadczeniami pokazowymi wykonywanymi w oparciu o specjalne zestawy zakupione do realizacji projektu. W okresie trwania projektu mają to być dwie wizyty. Jedna w naszej szkole już się odbyła w pierwszym semestrze. Dzięki udziałowi Gimnazjum nr 3 w projekcie rozwijają się nie tylko uczniowie, ale także szkoła, która otrzymała środki dydaktyczne do pracowni fizycznej.

    Dokładne informacje na temat projektu znajdują się na stronie: http://feniks.ujk.edu.pl oraz http://www.if.univ.rzeszow.pl/ zakładka Feniks. Na naszej stronie możecie także oglądnąć zdjęcia z wyjazdów pierwszej grupy Feniks na Uniwersytet Rzeszowski oraz zdjęcia z pokazów doświadczeń zorganizowanych w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 3.

 

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.