„Przeszłość - jak ogród zaczarowany”. Tarnobrzeskie historie, ludzie, wydarzenia…

„Przeszłość – jak ogród zaczarowany” (L. Staff). Tarnobrzeskie historie, ludzie, wydarzenia… Projekt edukacyjny realizowany w roku szkolnym 2010/2011  w ramach programu e-Akademia Przyszłości.
Uczestnicy (uczniowie klasy 1 „c”): K. Bachowska, Ł. Baran, Sz. I T. Bembenek, M. Borzęcki, F. Cygan, D. Dabek, J. Dziadura, K. Gębalski, A. Gołąbek, P. Kruk, R. Kubik, A. Kućmirski, N. Kusik, D. Lewandowski, M. Lewiński, J. Lis, A. Mróz, P. Naja, J. Rękas, J. Rusinek, A. Sądel, R. Skolarczyk, M. Tobiszewska.
Opiekunowie: Maria Bryk, Mariola Świąder
Cele projektu:
Głównym celem projektu było zapoznanie uczniów z historią miasta, pogłębienie ich postaw historycznych, rozwinięcie myślenia historycznego, nauka poszanowania tradycji oraz rozwinięcie zdolności globalnego ujmowania zjawisk politycznych, społecznych  i kulturowych.
Opis problemu, który realizował zespół projektowy:
W ramach projektu uczniowie klasy 1 „c” zrealizowali zadania: „Szlakiem tarnobrzeskich zabytków” oraz „Moje miasto w legendach”. Szkolny zespół zainicjował w środowisku prace, zmierzające do ocalenia od zapomnienia zabytków naszego miasta. Uczniowie podjęli prace, które pozwoliły stworzyć bogate opracowanie zabytków. Przygotowali materiały do gazetki, zebrali legendy znane mieszkańcom bądź publikowane. Przeprowadzili sondaż uliczny na temat znajomości zabytków a wyniki opracowali w formie wykresów (badaniom poddano zróżnicowaną wiekowo grupę 50 osób).
Dopiero wyniki sondażu, ankiety i rozmów pozwoliły ukierunkować nasze badania przeszłości, skupiając uwagę na zabytkach, postaciach i wydarzeniach mniej znanych, które należy ocalić w pamięci mieszkańców. Ważne będzie także rozpropagowanie zdobytej wiedzy: wykonanie gazetki, umieszczenie wyników                     na stronie szkoły, rozpropagowanie w miejscowej prasie, zainteresowanie problemem osób, które pomogą ocalić od zapomnienia niektóre miejsca, ludzi, wydarzenia.
Opis sposobów rozwiązania problemu:
Uczniowie zebrali i opracowali materiały na temat obiektów historycznych Tarnobrzega oraz dokonali ich selekcji. Odszukali znane mieszkańcom legendy                                     i wzięli udział w konkursie na tworzenie legend w oparciu o znane wydarzenia historyczne  i postaci. Informacje potrzebne  do realizacji naszego zadania zdobyli podczas wycieczek, dyskusji, wywiadów, ankiet, sondaży, spotkań oraz z innych źródeł.
Część zajęć odbywała się z wykorzystaniem komputerów w szkolnej pracowni, a informacje zostały zgromadzone w tematycznych folderach. Część pracy wykonano w domu, przesyłając materiały na skrzynkę kontaktową. To sprawiło, że uczniowie bez trudu mogli przygotować prezentację z wykorzystaniem dostępnych edytorów tekstu, jednak bogactwo zbiorów sprawiło, że zamiast niej powstała gazetka „Skarby Tarnobrzega”.
Końcowym efektem naszego przedsięwzięcia są więc: gazetka uczniowska, zbiorek legend oraz przedstawienie „Żółty skarb”, przygotowane w oparciu o legendę tarnobrzeską i zaprezentowane matkom z okazji ich święta. Dodatkowo zebraliśmy wiele fotografii zabytków, ich opisy, wywiady, wspomnienia, dotarliśmy                                  do nieznanych i zbadaliśmy wiele źródeł historycznych, dotyczących historii naszego miasta, wybitnych postaci, wielkich wydarzeń.

skarby_tbg

    W roku szkolnym 2010/2011 w ramach projektu e-Akademia Przyszłości uczestnicy - uczniowie klasy 1 „c” pod kierunkiem opiekunów p. Marii Bryk i p. Marioli Świąder zrealizowali projekt edukacyjny mający na celu ocalenie od zapomnienia zabytków naszego miasta. Głównym celem projektu było zapoznanie uczniów z historią miasta, pogłębienie ich postaw historycznych, rozwinięcie myślenia historycznego, nauka poszanowania tradycji oraz rozwinięcie zdolności globalnego ujmowania zjawisk politycznych, społecznych i kulturowych.

Opis problemu, który realizował zespół projektowy: W ramach projektu uczniowie klasy 1 „c” zrealizowali zadania: „Szlakiem tarnobrzeskich zabytków” oraz „Moje miasto w legendach”. Szkolny zespół zainicjował w środowisku prace, zmierzające do ocalenia od zapomnienia zabytków naszego miasta. Uczniowie podjęli prace, które pozwoliły stworzyć bogate opracowanie zabytków. Przygotowali materiały do gazetki, zebrali legendy znane mieszkańcom bądź publikowane. Przeprowadzili sondaż uliczny na temat znajomości zabytków a wyniki opracowali w formie wykresów (badaniom poddano zróżnicowaną wiekowo grupę 50 osób). Dopiero wyniki sondażu, ankiety i rozmów pozwoliły ukierunkować nasze badania przeszłości, skupiając uwagę na zabytkach, postaciach i wydarzeniach mniej znanych, które należy ocalić w pamięci mieszkańców. Ważne będzie także rozpropagowanie zdobytej wiedzy: wykonanie gazetki, umieszczenie wyników na stronie szkoły, rozpropagowanie w miejscowej prasie, zainteresowanie problemem osób, które pomogą ocalić od zapomnienia niektóre miejsca, ludzi, wydarzenia. 

Opis sposobów rozwiązania problemu: Uczniowie zebrali i opracowali materiały na temat obiektów historycznych Tarnobrzega oraz dokonali ich selekcji. Odszukali znane mieszkańcom legendy i wzięli udział w konkursie na tworzenie legend w oparciu o znane wydarzenia historyczne  i postaci. Informacje potrzebne  do realizacji naszego zadania zdobyli podczas wycieczek, dyskusji, wywiadów, ankiet, sondaży, spotkań oraz z innych źródeł. Część zajęć odbywała się z wykorzystaniem komputerów w szkolnej pracowni, a informacje zostały zgromadzone w tematycznych folderach. Część pracy wykonano w domu, przesyłając materiały na skrzynkę kontaktową. To sprawiło, że uczniowie bez trudu mogli przygotować prezentację z wykorzystaniem dostępnych edytorów tekstu, jednak bogactwo zbiorów sprawiło, że zamiast niej powstała gazetka „Skarby Tarnobrzega”.

Końcowym efektem naszego przedsięwzięcia są więc: gazetka uczniowska, zbiorek legend oraz przedstawienie „Żółty skarb”, przygotowane w oparciu o legendę tarnobrzeską i zaprezentowane matkom z okazji ich święta. Dodatkowo zebraliśmy wiele fotografii zabytków, ich opisy, wywiady, wspomnienia, dotarliśmy do nieznanych i zbadaliśmy wiele źródeł historycznych, dotyczących historii naszego miasta, wybitnych postaci, wielkich wydarzeń.

Uczestnicy (uczniowie klasy 1 „c”): K. Bachowska, Ł. Baran, Sz. I T. Bembenek, M. Borzęcki, F. Cygan, D. Dabek, J. Dziadura, K. Gębalski, A. Gołąbek, P. Kruk, R. Kubik, A. Kućmirski, N. Kusik, D. Lewandowski, M. Lewiński, J. Lis, A. Mróz, P. Naja, J. Rękas, J. Rusinek, A. Sądel, R. Skolarczyk, M. Tobiszewska.

Opiekunowie: p. Maria Bryk, p. Mariola Świąder

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.