e-Akademia Przyszłości

"Trójka" w projekcie „e-Akademia Przyszłości”

e-akademia    W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła, jako jedyna w Tarnobrzegu, jedna z 16 w województwie podkarpackim, przystępuje do udziału w projekcie "e-Akademia Przyszłości". Projekt ten skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych na terenie całej Polski. Łącznie weźmie w nim udział 200 gimnazjów, 1500 nauczycieli oraz 15 000 uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2010/2011. Projekt będzie realizowany przez trzy lata – do końca roku szkolnego 2012/2013 podczas zajęć z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego, informatyki, przedsiębiorczości. Głównym celem projektu "e-Akademia Przyszłości" jest kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych, które pomogą im w rozwoju zdolności i osobowości oraz pozwolą na jak najlepsze funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie.

Czytaj więcej...

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.