Czytelnictwo

Czytelnictwo - I semestr 2010/2011

Czytelnictwo I semestr 2010/2011
klasa
na ucznia
Ia 78 3,5
Ib 46 1,9
Ic 88 3,7
Id 25 1,0
Ie 45 1,8
If 50 2,4
Ig 57 2,8
Ih 79 3,9
Ii 51 2,2
IIa 28 1,4
IIb 31 1,2
IIc 15 0,6
IId 47 2,0
IIe 30 1,0
IIf 42 1,7
IIg 45 1,5
IIh 57 2,8
IIIa 45 1,5
IIIb 47 2,0
IIIc 66 2,2
IIId 3 0,2
IIIe 27 1,1
IIIf 21 0,9
IIIg 43 1,5
IIIh 51 1,8
Ogółem w I semestrze wypożyczono 1117 książek . Średnia na ucznia – 1,8 ks.
Najwięcej wypożyczeń odnotowano w klasach: Ic -88, Ih -79, Ia – 78, IIh – 57, IIIc - 66.
Najmniej wypożyczeń odnotowano w kl.: Id – 25, IIc – 15, IIId - 3.

Ogółem w I semestrze wypożyczono 1117 książek . Średnia na ucznia – 1,8 ks.

Najwięcej wypożyczeń odnotowano w klasach: Ic - 88, Ih - 79, Ia – 78, IIh – 57, IIIc - 66.

Najmniej wypożyczeń odnotowano w kl.: Id – 25, IIc – 15, IIId - 3.

Czytaj więcej...

Czytelnictwo - koniec roku 2009/10

Najwięcej wypożyczeń zanotowano w klasach: IIIc (śr. 7,3), Ih (śr. 6,2) i IIb (śr. 6,0).

Najmniej wypożyczono książek w klasach: IId (śr. 0,9), IIIf (śr. 1,3) i IIIg (śr. 1,4).

W roku szkolnym 2009/10 uczniowie wypożyczyli 2137 książek. Średnia wypożyczeń na jednego ucznia: 3,4 książki.

Czytaj więcej...

Czytelnictwo - I połrocze 2009/10

Najwięcej wypożyczeń zanotowano w klasach: IIIc, Ig, Ih.

Najmniej wypożyczono książek w klasach: IId, Ie, IIIg.

Wypożyczono łącznie 1352 książki. Średnia wypożyczeń na ucznia wynosi 2,1 ks.

Czytaj więcej...

Czytelnictwo w roku szkolnym 2008/09

Najwięcej wypożyczeń zanotowano w klasach: I c – 156 ks., II c –  149 ks., III g – 82 ks.

Najmniej wypożyczeń zanotowano w klasach: I d – 10 ks., II g – 45 ks., III h – 19 ks.

Łącznie w roku szkolnym 2008/09 wypożyczono 1886  książek. Średnia wypożyczeń na ucznia: 2,7                    

Czytaj więcej...

Czytelnictwo I semestr 2008/09

Najwięcej wypożyczeń zanotowano w klasach: I b – 103 ks., II c – 103 ks., I f – 74 ks.

Najmniej wypożyczeń zanotowano w klasach: III f – 6 ks., I d – 8 ks., III e – 8 ks.

Łącznie wypożyczono w I semestrze 1094 książki. Średnia wypożyczeń na ucznia wynosi: 1,6

Czytaj więcej...

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.