Czytelnictwo - I semestr 2013/2014

 

Ogółem wypożyczono: 904 książki. Średnia wypożyczeń na ucznia wynosi: 1,6 ks.
Najwięcej wypożyczeń zanotowano w klasie: IIf – 110 ks. (śr. 4,6), IIIf – 96 ks. (śr. 4,2).
Najmniej wypożyczeń zanotowano w klasach: IIIe – 8 ks. (śr. 0,4).

 

Klasa Liczba wypożyczonych książek Średnia wypożyczeń
Ia 39 1,6
Ib 38 1,6
Ic 69 2,9
Id 32 1,4
Ie 60 2,5
If 21 0,9
Ig 35 1,4
IIa 37 1,6
IIb 17 0,7
IIc 22 0,9
IId 40 1,7
IIe 45 1,9
IIf 110 4,6
IIg 29 1,2
IIh 24 1,0
IIi 44 2,0
IIIa 34 2,1
IIIb 28 1,2
IIIc 14 0,6
IIId 35 1,9
IIIe 8 0,4
IIIf 96 4,2
IIIg 12 0,5
IIIh 15 0,6

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.