Czytelnictwo - koniec roku 2014/2015

 

Łącznie w roku szkolnym wypożyczono 1265 książek (w roku ubiegłym 1531 książek).
Średnia wypożyczeń na ucznia: 2,4 książek (2,7).
Najwięcej książek wypożyczyli uczniowie klas: Ib – 100 książek, Ie – 97 książek, IIb – 96 książek.
Najmniej wypożyczeń zanotowano w klasach: IIIc – 7 książek, Ia – 18 książek, IIIb – 19 książek.

Szczegółowe dane wypożyczeń

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.