Czytelnictwo - I semestr 2014/2015

 

Łącznie w I semestrze roku szkolnego 2014/15 wypożyczono 843 książki.
Średnia wypożyczeń na ucznia: 1,6 ks.
Najwięcej książek wypożyczyli uczniowie klas: Ie – 79, Ib – 69, IIIi – 64 ks.
Najmniej wypożyczeń zanotowano w klasach: IIIc – 3, IIIb – 9, Ia – 9 ks.

Szczegółowe dane wypożyczeń

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.