Chór szkolny

Regulamin chóru „Fermata”

1. Terminy prób ustalamy przynajmniej miesiąc wcześniej. Zmiana terminu próby „w ostatniej chwili” jest możliwa tylko na prośbę Dyrygenta.
2. Wszelkie nieobecności na próbach zgłaszamy co najmniej dzień wcześniej, zawsze z podaniem przyczyny nieobecności.
3. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności powodują skreślenie z listy uczestników chóru.
4. Obecność na koncertach jest obowiązkowa.
5. O koncertach członkowie chóru są informowani 2 tygodnie wcześniej.

Czytaj więcej...

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.