Informacja o chórze Fermata

    Od 2006 roku prowadzę chór szkolny w ramach programu „Śpiewająca Polska” Program wspiera rozwój chórów szkolnych przez dofinansowanie godzin lekcyjnych (tzn. 60% „Śpiewająca Polska” a 40% Urząd Miasta) oraz opiekę metodyczną nad pedagogami kierującymi chórami. Narodowe Centrum Kultury zarządza programem przy pomocy partnera, jakim jest Festiwal "Wratislavia Cantans". Festiwal sprawuje opiekę metodyczną i merytoryczną dzięki zespołowi koordynatorów regionalnych pod kierunkiem Grażyny Rogali-Szczerek, koordynatora ogólnopolskiego.

    Stałymi formami działalności w ramach programu są m.in.: dodatkowe lekcji śpiewu, comiesięczne spotkania dyrygentów odbywające się raz w miesiącu w Instytucie muzycznym w Rzeszowie, warsztaty dla osób prowadzących chóry oraz doroczne przeglądy chórów szkolnych.
Na zakończenie obecnej edycji programu „Śpiewająca Polska” uczniowie gimnazjum nr 3, którzy należą do chóru wystąpili w koncercie kolęd i pastorałek w dniu 13.12.2007 w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie, w dniu 5.06.2008 w Kościele Św. Judy w Rzeszowie w wojewódzkim przeglądzie chórów szkolnych zajmując drugie miejsce.

    Chór często swymi występami uświetniał różnego rodzaju imprezy:

  1. święto patrona szkoły
  2. uroczyste posiedzeniu Rady Miasta Tarnobrzega
  3. koncert dla zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego w Tarnobrzegu
  4. obchody 145 rocznicy bohaterskiej śmierci Juliusza hr. Tarnowskiego - powstańca styczniowego poległego 20 czerwca 1863r. Chór wykonał wiązankę pieśni z powstania styczniowego.

    W wyniku ogromnego zainteresowania śpiewem chór liczy obecnie 80 uczniów, a coraz większe sukcesy przyciągają kolejnych nowych członków chóru. Próby chóru odbywają się w poniedziałki i czwartki o godzinie 16,30. Chór nigdy nie pozostaje obojętny na zaproszenia do udziału w różnych uroczystościach środowiskowych, gdzie jedyną zapłatą dla młodzieży są gromkie brawa, jakie otrzymuje podczas każdego występu.

 

DYRYGENT
Leopold Miłkowski

 

 

 


 

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.