Chór szkolny

Galeria z występów chóru Fermata

Rok szkolny 2011/12                         Rok szkolny 2010/11
111115_07.jpg   spiew_2011_06.jpg

Rok szkolny 2009/10                        Rok szkolny 2008/09
   sp_2008_02.jpg

Informacja o chórze Fermata

    Od 2006 roku prowadzę chór szkolny w ramach programu „Śpiewająca Polska” Program wspiera rozwój chórów szkolnych przez dofinansowanie godzin lekcyjnych (tzn. 60% „Śpiewająca Polska” a 40% Urząd Miasta) oraz opiekę metodyczną nad pedagogami kierującymi chórami. Narodowe Centrum Kultury zarządza programem przy pomocy partnera, jakim jest Festiwal "Wratislavia Cantans". Festiwal sprawuje opiekę metodyczną i merytoryczną dzięki zespołowi koordynatorów regionalnych pod kierunkiem Grażyny Rogali-Szczerek, koordynatora ogólnopolskiego.

Czytaj więcej...

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.