Wyprawka szkolna 2016/2017

 

Uwaga! Do 15 września 2016 r. do dyrektora szkoły można składać wnioski
o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
w ramach rządowego programu pomocy uczniom ,,Wyprawka szkolna”.
Wzory wniosków i oświadczeń dostępne są na stronie internetowej szkoły.

Wyprawka szkolna jest pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego.

 

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.