Debata "Wybory parlamentarne"

 

debata 14    Uczniowie naszej szkoły: Alicja Adamczyk z klasy III „b” i Wojciech Kopeć z klasy III „f” realizują ogólnopolski projekt w ramach XX edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Projekt ma na celu zwiększenie aktywności społecznej młodych ludzi i ich zmotywowanie do przeprowadzenia debat z udziałem innych uczniów i uczennic, nauczycieli, dyrekcji i osób ze społeczności lokalnej. Celem projektu jest również zaangażowanie uczniów w działania na rzecz swojej szkoły i najbliższego otocznia, przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom pracy Sejmu RP i procesu legislacyjnego.

    Tematem przewodnim tegorocznej sesji są „Wybory parlamentarne”. Organizatorem projektu jest Kancelaria Sejmu RP, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Podsumowaniem działań naszych uczniów była debata na temat jak wykorzystywane są możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej, która odbyła się 25 marca 2014 roku w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Podczas debaty zaproszeni goście: Pani Teresa. Huńka dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Pan Kazimierz Błasiak sekretarz tarnobrzeskiego starostwa, Pani Anna Czaplińska naczelnik wydziału edukacji, Pani Justyna Markiewicz pracownik Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Pan Witold Bochyński dyrektor finansowy KiZPS Siarkopol, Pan Sławomir Partyka asesor w fundacji Stefana Batorego, Pani Bogusława Jasińska dyrektor Gimnazjum nr 3 oraz Pani Krystyna Ujda koordynator programu Comenius w Gimnazjum nr 3 odpowiadali na pytania zgromadzonej publiczności. Pytania dotyczyły zagadnień członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej oraz korzyści płynących z tego faktu. Zespoły uczniowskie, które przeprowadzą najciekawsze debaty, zostaną zaproszeni do udziału w XX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbędzie się 1 czerwca 2014 roku w Warszawie.

 

 

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.