Akademia z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja

3-majaWiwat Sejm i naród cały!
Dziś nam Nieba żywot dały.
Wiwat! Krzyczcie wszystkie stany
Niechaj żyje Król kochany!

Tak 222 lata temu, czyli w maju 1791 roku śpiewali polscy patrioci, wyrażając radośćz uchwalenia przez Sejm Czteroletni dokumentu nazwanego „Konstytucją Trzeciego Maja”.

Był to pierwszy w Europie, a drugi w świecie – po amerykańskim – akt prawny określający podstawy ustroju społeczno-gospodarczego Rzeczypospolitej. Konstytucja miała odrodzić upadającą Polskę. Choć za sprawą zdrajców, którzy w celu jej obalenia zawiązali konfederację targowicką, obowiązywała bardzo krótko, to miała jednak przemożny wpływ na kształtowanie się świadomości wielu pokoleń Polaków. W rezultacie stała się jednym z ważniejszych fundamentów naszej narodowej tożsamości.

    Historyczne dokonania Sejmu Czteroletniego (1788-1792) i tragiczny finał dziejów naszego kraju w wieku XVIII podczas uroczystej akademii szkolnej przypomnieli uczniowie klasy I „c”.

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.