Eko-Debata

   Uczniowie naszej szkoły: Wojciech Brzęczka i Michał Wiącek z klasy III „i” realizują ogólnopolski projekt w ramach XIX edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Projekt ma na celu zwiększenie aktywności społecznej młodych ludzi i ich zmotywowanie do przeprowadzenia debat z udziałem innych uczniów i uczennic, nauczycieli, dyrekcji i osób ze społeczności lokalnej. Celem projektu jest również przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom pracy Sejmu RP i procesu legislacyjnego.

    Tematem przewodnim tegorocznej sesji jest Lokalny Ekorozwój. Organizatorem projektu jest Kancelaria Sejmu RP, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Podsumowaniem działań naszych uczniów była debata na temat ekorozwoju w regionie, która odbyła się 21 marca 2013 roku. Podczas debaty zaproszeni goście: Pani dyrektor, przedstawiciele samorządu (radni miasta), prezes firmy recyklingowej SanTa-Eko, przedstawiciele samorządu uczniowskiego odpowiadali na pytania zgromadzonej publiczności. Pytania dotyczyły zagadnień lokalnego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem działań ekologicznych. Zespoły uczniowskie, które przeprowadzą najciekawsze debaty, zostaną zaproszone do udziału w XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 czerwca 2013 roku w Warszawie.

{youtube}e-soDgq9ocA{/youtube}

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.