6 samorządowych kapeluszy

broszura.jpg    W poniedziałek 2 kwietnia 2012 r. o godzinie 16.30 rozpoczęła się debata na temat funkcjonowania samorządu uczniowskiego w naszej szkole. Poprzedziło ją wiele działań: stworzenie plakatów, broszur, ogłoszeń, zaproszeń, certyfikatów oraz ankieta internetowa. Dziękujemy wszystkim za przybycie, szczególnie gościom honorowym: Pani Bogusławie Jasińskiej – dyrektorowi Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu i opiekunce Młodzieżowej Rady Miasta Tarnobrzega, Panu Sławomirowi Partyce – tarnobrzeskiemu radnemu oraz Klaudii Ciach, działaczce Młodzieżowej Rady Miasta Tarnobrzega.

    Dbając o przejrzystość i merytoryczną stronę debaty uczestnicy debaty posłużyli się metodą tzw. sześciu myślowych kapeluszy, która uwidoczniła wiele płaszczyzn poruszanego problemu. Nie zabrakło spojrzenia entuzjastów, krytyków, racjonalistów i fantastów. Podczas debaty wykorzystano również elementy dramy.  „Niebiescy” moderatorzy: Radek Wątroba i Łukasz Dzierzkowski czuwali nad przebiegiem debaty. Praca odbywała się w grupach, które kolejno prezentowały swoje stanowiska. Na koniec wyciągnięto wnioski:

  • stosować różnorodne formy nagradzania za działalność na rzecz samorządu (pochwały, certyfikaty, karty vipowskie, wycieczki, ogniska);
  • badać i na bieżąco monitorować problemy społeczności uczniowskiej;
  • dbać o znajomość i przestrzeganie zasad regulaminu samorządu uczniowskiego przez członków samorządu;
  • systematycznie spotykać się w celu prowadzenia owartej dyskusji;
  • pomysły i zażalenia na temat funkcjonowania samorządu uczniowskiego kierować na adres mailowy samorządu;
  • wdrażać zasady kulturalnej dyskusji szanując siebie wzajemnie i dbając o miłą atmosferę.

    Obecność wszystkich zgromadzonych jest oznaką głębokiego zainteresowania losami wspólnej społeczności szkolnej. Wszyscy mamy wpływ na jej funkcjonowanie!

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.