Spacer z prezydentem


spacer1    Pan Grzegorz Kiełb – Prezydent Miasta Tarnobrzega, pani Jolanta Kociuba – Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia, pani Paulina Długoń – Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa spacerowali razem z grupą uczestników I Tarnobrzeskiego Spaceru Badawczego, który odbył się w piątkowe popołudnie, 27 marca 2015 r. A to wszystko z inicjatywy naszych uczennic: Agnieszki Dzierzkowskiej i Pauliny Marczak, które postanowiły wziąć los części miasta w swoje ręce.

Spacer z prezydentem. Tego jeszcze u nas nie było – mówi jedna z uczestniczek I TSB – To świetna okazja, aby porozmawiać z władzami miasta, wymienić się spostrzeżeniami, wrażeniami. Takich inicjatyw nam brakowało. Tym bardziej, że dorośli słuchali tego, co mieliśmy do powiedzenia.

    Gimnazjalistki opracowały przestrzeń badawczą od Placu Bartosza Głowackiego do parku Zamku Dzikowskiego i do badania zaangażowały mieszkańców Tarnobrzega. Miały jedno ważne pytanie: jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież Tarnobrzega? Chodziło im głównie o park Zamku Tarnowskich. W stworzonej przez siebie karcie badawczej pytały mieszkańców o to, co im się podoba i czego im brakuje w wytyczonej trasie. Pojawiały się różne spostrzeżenia: brak dostępu do sieci Wi-Fi, brak ławek i koszy na śmieci w dolnej części parku, problem z oświetleniem czy bezpieczeństwem na terenie badanego miejsca. Teraz czas na wyciągnięcie wniosków ze spaceru i stworzenie planu działań.

Bardzo nas to podbudowało, że władze miasta uczestniczyły w spacerze. Pan prezydent i naczelnicy wydziałów obiecali nam pomoc w realizacji działań zmierzających do ulepszania zagospodarowania przestrzeni naszego miasta. Cieszymy się, że władze chcą słuchać młodych ludzi. Zainteresowanie spacerem i całą akcją przerosło nasze oczekiwania. A dlaczego spacer? Bo spacerując, chodzimy wolniej niż zwykle, dlatego możemy zauważyć więcej – mówi Agnieszka Dzierzkowska. Gimnazjalistki swoją inicjatywą chciały uświadomić mieszkańcom, że to, co wspólne, nie oznacza „niczyje”, ale także „nasze”. Same stworzyły logo I TSB, ulotki, plakaty i zaproszenia, a całą akcję nagłośniły odpowiednio wcześniej, żeby dotrzeć do jak największej ilości osób. Tarnobrzeski spacer uczennice naszej szkoły zrealizowały w ramach ogólnopolskiego projektu Kancelarii Sejmu RP i Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej „XXI Sejm Dzieci i Młodzieży”. Choć było to zadanie rekrutacyjne, Agnieszka z Pauliną potraktowały je jako pilotaż tego typu akcji w przyszłości na terenie naszego miasta. Wnioski opracują wspólnie z opiekunem projektu i w formie pisemnej przekażą odpowiedzialnym instytucjom. Już osiągnęły sukces: władze miasta obiecały im, że młodzież sama wskaże miejsca w parku, gdzie będą postawione ławki.

 

spacer2

 

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.