Niezwykła lekcja niemieckiego

 

l niemieckiego 30    Jeden z pięciu samochodów oznakowanych logo Deutsch Wagen Tour (DTW) zawitał 27 listopada 2014 r. do naszej szkoły. Przyjechała nim lektorka języka niemieckiego, która poprowadziła specjalne zajęcia dla gimnazjalistów. Nasze gimnazjum nawiązało współpracę z Instytutem Goethego w Warszawie, który od 2009 realizuje ogólnopolski projekt promocji nauki języka niemieckiego. Realizatorami projektu, oprócz wspomnianego instytutu, są Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, a głównym sponsorem jest Volkswagen Poznań. 

Czwartkowe zajęcia były wyjątkową lekcją języka niemieckiego dla młodzieży. Różnorodność ćwiczeń i interesujące materiały dydaktyczne, które przywiozła ze sobą animatorka projektu sprawiły, że uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w grach i zabawach. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał upominek od animatorki DTW.

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.