Lekcja wolności

 

apel 4 czerwca 19    Dyrekcja i nauczyciele tarnobrzeskiego Gimnazjum nr 3 kładą duży nacisk na edukację patriotyczną młodego pokolenia. Z tego powodu 4.06.2014r., w dwudziestą piątą rocznicę pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów, w naszej szkole uczniowie obejrzeli barwny program artystyczny "Droga Polaków do wolności" przygotowany w ramach ministerialnej akcji "Lekcja wolności 1989 – 2014". Nawiązywał on do przełomowych wydarzeń z najnowszej historii naszego kraju.

    Występujący gimnazjaliści przybliżyli swoim rówieśnikom okoliczności zarejestrowania NSZZ "Solidarność" i wprowadzenia stanu wojennego. Wyjaśnili też, jak doszło do obrad Okrągłego Stołu oraz utworzenia pierwszego po wojnie rządu, w którym komuniści byli w mniejszości.
    Program artystyczny stał na bardzo wysokim poziomie. Prezentujący go uczniowie zachwycili słuchaczy perfekcyjnym wykonaniem układów tanecznych, piosenek, utworów fortepianowych, partii narracyjnych i lirycznych. Pełen patriotycznych treści przekaz trafiał do publiczności jeszcze skuteczniej dzięki profesjonelnie przygotowanej prezentacji multimedialnej, ukazującej najważniejsze wydarzenia i postaci minionego ćwierćwiecza. "Droga Polaków do wolności" pomogła zrozumieć uczniom wagę kluczowych dla historii Polski wydarzeń i zrozumieć, jak wielką wartością jest wolność.

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.