Kanonizacja Jana Pawła II

 

jp2 14    W związku z kanonizacją papieża Jana Pawła II w naszej szkole młodzież zaprezentowała program poetycko – muzyczny oraz prezentację multimedialną poświęconą życiu i działalności wielkiego Polaka. Po raz kolejny przypomnieliśmy, że Ojciec św. kierował się zasadą „być, a nie mieć”. Dumni ze wspaniałego rodaka – niedoścignionego autorytetu współczesnych czasów – wierzymy w moc Jego myśli, które niech będą obecne na zawsze w naszych sercach oraz w codziennym postępowaniu.

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.