Z wizytą w Sejmie RP


sejm 08    Agnieszka Dzierzkowska i Paulina Marczak, uczennice klasy 3g, wzięły udział w XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbyła się 1 czerwca 2015 r. w sali plenarnej Sejmu RP. Celem posiedzenia była dyskusja oraz głosowanie nad poprawkami do uchwały SDiM, którą przegłosowano większością 409 głosów. Uchwała, dotycząca wpływu młodzieży na przestrzeń publiczną, została złożona na ręce Wicemarszałka Sejmu RP. Udział w obradach młodych polityków wzięli m.in. członkowie Prezydium Sejmu, premier Ewa Kopacz, rzecznik praw dziecka Marek Michalak, minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska oraz minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Temat tegorocznej edycji SDiM to „Miejsca młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież”.

Tarnobrzeskie posłanki zostały wybrane na podstawie zadania rekrutacyjnego, którym był I Tarnobrzeski Spacer Badawczy. Gimnazjalistki, po wykonaniu zadania, zaproponowały działania mające na celu pozytywną zmianę badanej trasy. Podjęły współpracę z Urzędem Miasta Tarnobrzega i Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega. Ich aktywność zaowocowała wieloma działaniami, które można zobaczyć na platformie SDiM pod adresem www.sdim.ceo.org.pl. Gimnazjalistki wróciły z Warszawy pełne wrażeń, z własnoręcznie naniesionymi poprawkami do uchwały.

Była to niezwykła lekcja demokracji. Przed sesją sejmu brałyśmy udział w warsztatach sejmowych, gdzie relacjonowałyśmy nasze zadanie rekrutacyjne i ćwiczyłyśmy walkę na argumenty, aby w przyszłości móc przeforsować swoje pomysły. Poznałyśmy wielu ciekawych ludzi z całej Polski, z którymi mamy kontakt do dziś. Wrażeń nie da się opisać słowami – mówi jedna z posłanek. Inicjatywę uczennic naszej szkoły można podsumować słowami jednego z posłów SDiM: zmieniając najbliższe otoczenie, zmieniamy Polskę.

Dziękujemy gimnazjalistkom, za ciężką pracę podczas sejmowych obrad i działania na rzecz miasta Tarnobrzega.

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.