Konkurs na plakat

fr_niem.gif    Nauczyciele języka niemieckiego oraz francuskiego zapraszają uczniów do wzięcia udziału w konkursie „Angielski to nie wszystko – do czego mi potrzebna znajomość drugiego języka obcego” zorganizowanym przez nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. B. Głowackiego. Chętnych prosimy o wykonanie plakatu techniką dowolną na podany wyżej temat i złożenie go do dnia 27 marca 2013r. u nauczycieli języków obcych. Bliższe informacje można uzyskać u nauczycieli bądź w załączniku umieszczonym poniżej.

Załącznik

Plakat może być wykonany dowolną techniką i powinien mieć wymiary 50x65 cm., maks. 70x100cm. Treści i strona  graficzna plakatu powinny odpowiadać między innymi na pytania:

  • Do czego może posłużyć mi język, którego się uczę? W jakich sytuacjach?
  • Czego dzięki niemu mogę się dowiedzieć, wysłuchać? Co mogę przeczytać, zobaczyć?
  • W jakich krajach mogę się porozumiewać w tym języku?
  • Gdzie mógłbym studiować?
  • W jakich firmach lub instytucjach mogę szukać pracy?

Teksty/napisy na plakacie powinny być w wybranym przez ucznia języku. Plakat powinien być podpisany na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora oraz powinna być podana nazwa szkoły. Pod uwagę będzie brana pomysłowość, oryginalność, zgodność pracy z tematem oraz poprawność językowa i estetyka wykonania.

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.