Dzień elegancji

dz_elegancji
    W związku z 8 marca, który wypada w piątek, Ogólnoszkolna Rada Uczniowska prosi wszystkie dziewczęta i wszystkich chłopców o elegancki ubiór tego dnia. Osoby odświętnie ubrane będą zwolnione z odpowiedzi ustnych.

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.