Dżentelmeni w modzie

elegant     

     W związku ze zbliżającym się Dniem Chłopaka samorząd uczniowski ogłasza konkurs na „Dżentelmena 2013 r.” Dziewczęta z każdej klasy wytypowały swoich kandydatów. Są nimi: Piotr Lichota, Filip Ławka, Dawid Panfil, Bartosz Dziwiński, Rafał Nowak, Mikołaj Murek, Maciej Grabski, Daniel Smerdak, Maciej Szypuła, Karol Widuch, Michał Bednarczyk, Jędrzej Kurzępa, Marcin Urbaniak, Jakub Motyka, Michał Gugała, Łukasz Jabłoński, Konrad Kowalczyk, Hubert Trojanowski, Paweł Węgiel, Daniel Gesing, Jan Adamczyk, Łukasz Potyrak, Wojciech Dzierzkowski i Bartosz Mokrzyński. Spośród kandydatów dziewczyny wybiorą trzech dżentelmenów – przedstawiciela klas pierwszych, drugich i trzecich. Ogłoszenie wyników nastąpi 30 września 2013 r. Na wygranych czekają nagrody.