Nasze gimnazjum Bezpieczną Szkołą 2013

bezpieczna_szkola_2013    Pragniemy poinformować, że nasze gimnazjum uzyskało tytuł Bezpiecznej Szkoły oraz członkostwo w Ogólnopolskim Klubie Bezpiecznych Szkół w ramach Drugiego Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń. Ideę programu konkursowego wsparło gremium Komitetu Honorowego, w którym znaleźli się przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, członkowie Rządu RP, Rektorzy wyższych uczelni, Kuratorzy oświaty, Wojewodowie, Prezydenci miast i Marszałkowie Sejmików. Od września 2012 r. zorganizowaliśmy szereg debat, badań społecznych i konkursów uczniowskich.

    W przedsięwzięciu  brało udział ponad 1100 polskich szkół. Ważnym dorobkiem konkursu było uczestnictwo koordynatora programu – pani Marioli Świąder w specjalistycznym seminarium na temat przeciwdziałania zagrożeniom. Cieszymy się, że Gimnazjum nr 3 wniosło wielki wkład w proces budowania społeczeństwa obywatelskiego, krzewienia zasad praworządności, tolerancji, solidaryzmu społecznego oraz obrony przed patologiami.

 

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.