Wielkanoc '12

wielkanoc.gif
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły odrodzenie duchowe,
napełniły spokojem, miłością i wiarą,
dały siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoliły z ufnością patrzeć
                                   w przyszłość.

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.