Program "Bon Rodzinny 3+"

 

info   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zawiadamia o możliwości skorzystania z udziału w   programie "Bon Rodzinny 3+". Program ten jest adresowany do wszystkich rodzin wielodzietnych, tj. takich, które mają na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, w której wszystkie dzieci i rodzice zamieszkują pod wspólnym adresem na terenie Miasta Tarnobrzega.

 

W ramach Programu wydawany jest „Bon Rodzinny 3+” uprawniający do dokonywania płatności za zakup towarów lub usług oraz dokonywanie innych opłat w podmiotach działających na terenie miasta Tarnobrzega, które przystąpią do programu. wnioski na bony rodzinne będą przyjmowane od dnia 16 czerwca 2014 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Więcej informacji o projekcie i możliwości otrzymania bonu na stronie www.moprtbg.pl

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.