Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

 

mdjo 2015 0    W związku z Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego przypadającym na 21 lutego Ogólnoszkolna Rada Uczniowska przeprowadziła akcję promującą poprawność językową oraz zwracającą uwagę na sposób wysławiania się młodych ludzi. W trosce o kulturę języka ojczystego członkowie samorządu propagowali czystą polszczyznę i etykę mówienia. Podkreślali, że powinniśmy pielęgnować i szanować język rodzimy ze względu na jego bogactwo, różnorodność i piękno.
Bądź świadomym użytkownikiem języka ojczystego!

 

mdjo 2015 1m

 

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.