Niecodzienna lekcja biologii – „Pan Erasmus” dawcą krwi

 

krew 03    W ramach realizacji projektu edukacyjnego „Erasmus +” uczniowie dwóch klas - 1b i 2a - wraz z opiekunami udali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Sandomierzu.
Dzięki uprzejmości Pani Kierownik i całego personelu młodzież zapoznała się z ideą honorowego krwiodawstwa oraz dowiedziała się o przeciwwskazaniach w donacji i sposobach pobierania. Mogła też „na żywo” krok po kroku prześledzić proces oddawania pełnej krwi.

Gimnazjaliści dowiedzieli się, kto może zostać dawcą, w jakiej objętości pobiera się mu pełną krew oraz jej składniki (osocze, krwinki czerwone, białe i płytki) i jakie są minimalne odstępy czasowe między kolejnymi donacjami, ile razy w roku można oddać krew lub jej składniki i jak długo w organizmie trwa proces uzupełniania pobranej krwi.
Uczniowie uświadomili sobie ogromne znaczenie krwi w ratowaniu życia i zdrowia. Większość przyznała, że przyszłości będzie dzielić się z innymi tym bezcennym darem.

 

 

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.