Aktualności biblioteczne

Maj '13

Wyniki konkursu na najciekawszy plakat o tematyce ekologicznej:

  • I miejsce: Karol Kłosowski kl. III i
  • II miejsce: Natalia Zych kl. I f
  • III miejsce: Diana Dąbek kl. III c

Wyróżnienie: Kamila Gałka kl. III e oraz Sandra Muller kl. I b

Wyniki konkursu na najciekawszy wiersz o tematyce ekologicznej:

  • I miejsce: Dominika Pikus kl. I i

Kwiecień '13

Międzynarodowa konferencja na temat: „Budowanie więzi pomiędzy pokoleniami zorganizowana w ramach projektu Grundtvig – 10 maja 2013r

10 maja bieżącego roku w Bibliotece Pedagogicznej odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, do którego należą nauczyciele bibliotekarze tarnobrzeskich szkół, w ramach realizowanego Projektu Partnerskiego Grundtvig „Międzypokoleniowe uczenie się”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 6 krajów: Polski, Rumunii, Portugalii, Włoch, Turcji i Węgier. Projekt rozpoczął się w sierpniu 2012 roku i trwać będzie do lipca 2014r.

Głównym zamierzeniem projektu jest wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy organizacjami zajmującymi się niezawodową edukacją dorosłych, które mają mniejsze doświadczenie we współpracy europejskiej i które chcą uwzględnić wymiar europejski w swojej działalności edukacyjnej.

Marzec '13

„Dzień Otwarty Szkoły” pod hasłem „Na średniowiecznym zamku”

    Tematem przewodnim tzw. „Dnia Otwartego Szkoły” organizowanego corocznie dla uczniów szkół podstawowych tym razem było średniowiecze. Gimnazjaliści wraz z nauczycielami przygotowali szereg interesujących zajęć, pokazów, występów, inscenizacji.  Wykonali ciekawe dekoracje, wprowadzając nas w atmosferę średniowiecznej epoki.

    Biblioteka szkolna przyłączyła się również do promocji szkoły i przygotowała wystawę pt.: „Rycerze średniowiecza”. Uczniowie dowiedzieli się kim byli i jak żyli rycerze, jaką bronią się posługiwali, jak wyglądały turnieje rycerskie. Uczniowie zwiedzający bibliotekę wysłuchali pieśni „Bogurodzica”, zapoznali się z genezą utworu. Uczniowie z KSB wykonali dekoracje, planszę zamku średniowiecznego, wystawkę książek o tematyce średniowiecznej oraz gazetkę „Gall Anonim”.

Styczeń-Luty '13

Konkurs językowy :”Z polszczyzną za pan brat” – styczeń 2013 r.
24 stycznia w bibliotece szkolnej odbył się konkurs językowy „Z polszczyzną za pan brat”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów gimnazjum i miał formę testu. Gimnazjaliści mogli  sprawdzić  swoją wiedzę  z zakresu gramatyki i ortografii języka polskiego.
Celem konkursu było rozbudzenie zamiłowania do języka polskiego, zachęcenie młodzieży do posługiwania się poprawną mową ojczystą na co dzień.
Komisja wyłoniła zwycięzców, którzy otrzymali nagrody książkowe.
Nagrodzeni uczniowie:
Barbara Mierzwa kl. III a
Dominika Pikus kl. I i
Skiba Anna kl. III a
Piętowska  Aleksandra kl. III a

Konkurs językowy „Z polszczyzną za pan brat”

24 stycznia w bibliotece szkolnej odbył się konkurs językowy „Z polszczyzną za pan brat”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów gimnazjum i miał formę testu. Gimnazjaliści mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu gramatyki i ortografii języka polskiego.

Celem konkursu było rozbudzenie zamiłowania do języka polskiego, zachęcenie młodzieży do posługiwania się poprawną mową ojczystą na co dzień. Komisja wyłoniła zwycięzców, którzy otrzymali nagrody książkowe.

Czytaj więcej...

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.