Luty / marzec '11

Wystawa i konkurs: „Ludzie listy piszą” – luty – marzec 2011 r.
W świecie sms-ów kontakt z dawną kartką pocztową lub listem sprzyja refleksji nad minionym czasem, to również wdzięczny i atrakcyjny temat do zorganizowania w bibliotece szkolnej wystawy pt.”Ludzie listy piszą”.
Celem wystawy było zapoznanie uczniów z historią pisania listów, zaznajomienie ich  z zasadami poprawnego redagowania listów. Na tablicach ściennych zebrano materiały dotyczące historii listów, pojęć związanych z epistolografią, dużo miejsca poświęcono sztuce korespondencji. Ciekawe widokówki z różnych stron świata, okolicznościowe kartki pocztowe, koperty uatrakcyjniły wystawę, przyciągnęły uwagę uczniów.
Wystawie towarzyszył konkurs na temat:” Czy tradycyjne listy przetrwają, czy zostaną wyparte przez e-maile”? Nagrody książkowe otrzymały uczennice z klasy I a: Katarzyna Kuchta i Natalia Godek.

Wystawa i konkurs: „Ludzie listy piszą”

    W świecie sms-ów kontakt z dawną kartką pocztową lub listem sprzyja refleksji nad minionym czasem, to również wdzięczny i atrakcyjny temat do zorganizowania w bibliotece szkolnej wystawy pt.  „Ludzie listy piszą”.

    Celem wystawy było zapoznanie uczniów z historią pisania listów, zaznajomienie ich  z zasadami poprawnego redagowania listów. Na tablicach ściennych zebrano materiały dotyczące historii listów, pojęć związanych z epistolografią, dużo miejsca poświęcono sztuce korespondencji.

Ciekawe widokówki z różnych stron świata, okolicznościowe kartki pocztowe, koperty uatrakcyjniły wystawę, przyciągnęły uwagę uczniów. Wystawie towarzyszył konkurs na temat: „Czy tradycyjne listy przetrwają, czy zostaną wyparte przez e-maile?” Nagrody książkowe otrzymały uczennice z klasy I a: Katarzyna Kuchta i Natalia Godek.

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.