Listopad / grudzień '10

Wystawa: „Moje miasto i region są piękne” –  listopad –  grudzień 2010 r.
Mottem wystawy stały się słowa Zygmunta Glogera „Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest – swoje -  obowiązek”. Historia Tarnobrzega nie jest powszechnie znana. Cztery wieki grodu Leliwitów odnotowały wiele ważnych wydarzeń, pozostawiły sporo pamiątek po interesujących postaciach.  Dlatego warto historię miasta poznać, przypomnieć, pozostawić w pamięci.
Wystawa została zorganizowana w listopadzie 2010 r. w czytelni biblioteki szkolnej. Na tablicach wystawowych znalazły się zdjęcia starego i nowego Tarnobrzega, biografie i fotografie zasłużonych tarnobrzeżan, a także dzieje pomnika Bartosza Głowackiego. Aby przypomnieć uczniom sylwetkę patrona szkoły,  na tablicy ściennej wyeksponowano materiały dotyczące   życia i działalności Józefa Sarny w okresie II wojny światowej. Kolejna tablica zawierała informacje o   Stanisławie Jachowiczu, jego poezję. Uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie wiersze dla dzieci: „Chory kotek”, „Andzia”, „Wandzia”, „Ptaszek w gościnie” i inne. Na wystawie zgromadzono  zbiory własne biblioteki: książki, albumy, roczniki tarnobrzeskie oraz broszury, fotografie.
Dla uczniów przygotowano konkurs metodą projektu zatytułowany: „Moje miasto i region są piękne”. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać pracę do wyboru według proponowanych form i tematów. Zainteresowanie konkursem było ogromne. Uczniowie nie tylko wykazali się talentem plastycznym, ale również poetyckim i literackim. Komisja konkursowa w składzie której znaleźli się : nauczyciel plastyki, nauczyciel j. polskiego i historii,  oceniła prace i wyłoniła zwycięzców  w trzech kategoriach: rysunek, album, wiersz. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe – albumy o Tarnobrzegu.

Wystawa: „Moje miasto i region są piękne”

    Mottem wystawy stały się słowa Zygmunta Glogera „Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest – swoje - obowiązek”. Historia Tarnobrzega nie jest powszechnie znana. Cztery wieki grodu Leliwitów odnotowały wiele ważnych wydarzeń, pozostawiły sporo pamiątek po interesujących postaciach. Dlatego warto historię miasta poznać, przypomnieć, pozostawić w pamięci.

    Wystawa została zorganizowana w listopadzie 2010 r. w czytelni biblioteki szkolnej. Na tablicach wystawowych znalazły się zdjęcia starego i nowego Tarnobrzega, biografie i fotografie zasłużonych tarnobrzeżan, a także dzieje pomnika Bartosza Głowackiego.

Aby przypomnieć uczniom sylwetkę patrona szkoły, na tablicy ściennej wyeksponowano materiały dotyczące życia i działalności Józefa Sarny w okresie II wojny światowej. Kolejna tablica zawierała informacje o Stanisławie Jachowiczu, jego poezję. Uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie wiersze dla dzieci: „Chory kotek”, „Andzia”, „Wandzia”, „Ptaszek w gościnie” i inne. Na wystawie zgromadzono  zbiory własne biblioteki: książki, albumy, roczniki tarnobrzeskie oraz broszury, fotografie.

    Dla uczniów przygotowano konkurs metodą projektu zatytułowany: „Moje miasto i region są piękne”. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać pracę do wyboru według proponowanych form i tematów. Zainteresowanie konkursem było ogromne. Uczniowie nie tylko wykazali się talentem plastycznym, ale również poetyckim i literackim. Komisja konkursowa w składzie której znaleźli się: nauczyciel plastyki, nauczyciel j. polskiego i historii, oceniła prace i wyłoniła zwycięzców w trzech kategoriach: rysunek, album, wiersz. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe – albumy o Tarnobrzegu.

 

Wyniki konkursu: „Moje miasto i region są piękne”

Kategoria – rysunek:

  • I miejsce- Płaza Joanna  kl. III h
  • II miejsce- Rozmus Wiktoria  kl. I h 
  • III miejsce- Migdalska Agata  kl. II e 

Kategoria- album:

  • I miejsce- Kokoszka Magdalena  kl. III e 

Wyróżnienia:

  • Bis Kinga kl. III e 
  • Krasowska Anna  kl. I f 
  • Gorylewska Agata  kl. I a 

Kategoria – wiersz:

Wyróżnienie:

  • Kutyła Joanna kl. III a 

 

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.