Październik / listopad '15

Wystawa: ”Jan Długosz – 600 setna rocznica urodzin"

 

    Rok 2015 decyzją Sejmu został ustanowiony rokiem Jana Długosza z racji przypadającej 600 setnej rocznicy jego urodzin. Wystawa przybliżyła uczniom postać wybitnego polskiego historyka, dyplomatę i duchownego, ojca polskiej historiografii i heraldyki, twórcę największego dzieła opisującego dzieje państwa polskiego od czasów pradawnych aż do roku 1480. – „Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego”.

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.