10 miejsc na podium!

laureaci2017Filip Baran, Emil Cymer, Kacper Janik, Katarzyna Kardyś, Natalia Redestowicz, Julia Kwiatkowska i Weronika Skitał – 7 uczniów naszego gimnazjum i aż 10 miejsc na podium: 7 laureatów i 3 finalistów konkursów przedmiotowych z chemii, fizyki, geografii, języka hiszpańskiego, wos-u i konkursu Ośmiu Wspaniałych. 

 Oto lista zwycięzców i ich opiekunów:

Imię i nazwisko Klasa Tytuł Opiekun
Filip Baran 3c Laureat konkursu przedmiotowego
z chemii
Barbara Wachałowicz
Emil Cymer 3c Laureat konkursu przedmiotowego
z chemii
Barbara Wachałowicz
Katarzyna Kardyś 1f Laureatka konkursu przedmiotowego
z języka hiszpańskiego
Agnieszka Karcz
Julia Kwiatkowska 3c Laureatka Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej Bogusława Jasińska
Weronika Skitał 3c Laureatka Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej Bogusława Jasińska
Filip Baran 3c Laureat konkursu Ośmiu Wspaniałych Bogusława Jasińska
Emil Cymer 3c Laureat konkursu Ośmiu Wspaniałych Bogusława Jasińska
Kacper Janik 2d Finalista konkursu przedmiotowego
z geografii
Marta Kuś
Filip Baran 3c Finalista konkursu przedmiotowego
z fizyki
Grażyna Kotulska
Natalia Redestowicz 2d Finalistka konkursu przedmiotowego
z języka hiszpańskiego
Agnieszka Karcz

Wiedza, jaką posiadają nasi zwycięzcy robi niesamowite wrażenie, a ich czyny są godne naśladowania. Jednak należy mieć świadomość, że przygotowania nie były łatwe. Z każdego przedmiotu trzeba mieć wiele cennych wiadomości
i umiejętności, aby móc z powodzeniem rywalizować z uczniami innych szkół. Choć wiedza jest najważniejsza, to liczą się też inne cechy: dobra organizacja pracy, wytrwałość, dążenie do celu i chęć niesienia pomocy innym. Wszystkim zwycięzcom i ich opiekunom gratulujemy życząc dalszych sukcesów.

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.